Trang chủImagelogo1Trang chủImagelogo3Trang chủImagelogo4

Hồ sơ công ty
CÔNG NGHỆ TAIAN-ECOBAR được chính thức gọi là TAIAN Electric Co., Ltd. (TECO GROUP).
Với sự gia tăng mạnh mẽ trong yêu cầu về an toàn và ổn định cho phân phối điện, cáp điện truyền thống và đường xe buýt bọc kim loại không còn đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Do đó, đường nhựa đúc cách nhiệt (Busduct System) TECOBAR là giải pháp tốt nhất để đáp ứng yêu cầu.
Để cung cấp các hệ thống điện an toàn nhất và đáng tin cậy nhất cho thế giới là cam kết của chúng tôi.
Vì vậy, ý kiến ​​và hỗ trợ quý giá của bạn là động lực nhất đối với chúng tôi.

  • Trung áp Busway
  • Low Voltage Busway
  • TECO