#ae_01#ae_03#ae_04

Hồ sơ công ty
Công nghệ TAIAN-ECOBAR được chính thức gọi là TAIAN Electric Co., Ltd. (TECO GROUP).
Với sự gia tăng mạnh mẽ yêu cầu an toàn và ổn định cho việc phân phối điện, cáp điện truyền thống và busway kín không còn đáp ứng được yêu cầu của khách hàng nữa.

Vì vậy, hệ thống Busduct Tecobar cách điện bus cách ly (Tecobar) là giải pháp tốt nhất để đáp ứng yêu cầu.
Để cung cấp cho các hệ thống điện an toàn và đáng tin cậy nhất trên thế giới là cam kết của chúng tôi.
Do đó, ý kiến ​​quý giá và sự ủng hộ của bạn là động lực lớn nhất cho chúng tôi.

  • Trung áp Busway
  • Low Voltage Busway
  • TECO