สินค้า

ทองแดง Busway

ผู้ผลิตฉนวน Busway LV Cast Resin

TAIAN-ECOBAR TECHNOLOGY (TET) เป็นผู้ผลิตมืออาชีพของ Busway และ Busduct

ผลิตภัณฑ์หลักของเราประกอบด้วย Bus Bar, MV Busway, MV Busduct, LV Busway, LV Busduct, ฯลฯ
1-2 of 2
ประวัติศาสตร์
    3การสอบสวน