Về chúng tôi

Lịch sử của xe buýt

Lịch sử của xe buýt

Điện áp thấp
 1. Loại: Dòng LA-LB
 2. Điện áp định mức: <1000V
 3. Xếp hạng hiện tại: 400 đến 6500 A
 4. 3 Pha + Trung tính + 50% & 100% G
 5. Dây dẫn đồng & nhôm
 6. Tiêu chuẩn năng suất: IEC-61439-6
Trung thế
 1. Loại: SH, PH, PE
 2. Điện áp định mức: 7.2kV, 17.5kV, 24kV
 3. Xếp hạng hiện tại: 1000 đến 5000 A
 4. Tiêu chuẩn năng suất: IEC-62271-201
Lịch sử
  3Thắc mắc