Tin tức

Tin tức

Thông báo dời văn phòng

2021/6/3
Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác:
Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tạo môi trường làm việc tốt cho nhân viên, chúng tôi xin thông báo sẽ chuyển văn phòng đến địa điểm mới vào ngày 1 tháng 7 năm 2021.
Vui lòng cập nhật thông tin liên hệ sau cho các thắc mắc kinh doanh, thông báo thanh toán và địa chỉ gửi thư.

Thông tin mới có thể được tìm thấy dưới đây:
Địa chỉ mới: Không. 158, Đường Tân Cương, Quận Yangmei, Thành phố Đào Viên 326, Đài Loan (ROC)
ĐT: + 886-3-488-3786
SỐ FAX: + 886-3-488-0785
Trang web của công ty và E-mail: service@tecobar.com.tw vẫn không thay đổi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, xin cảm ơn!
Taian-Ecobar Technology Co., LTD
01 Tháng Sáu st, 2021

Thông báo dời văn phòng:

Trang trước

Lịch sử
    3Thắc mắc