Sản phẩm

nhôm Busway

Nhà sản xuất Busway nhựa cách điện trung bình

CÔNG NGHỆ TAIAN-ECOBAR (TET) đã dẫn đầu thế giới trong việc sản xuất Busway và Busduct kể từ khi thành lập năm 1999.

Chúng tôi cung cấp Busway cách điện bằng nhựa trung thế chuyên nghiệp có thể đáp ứng các yêu cầu cụ thể và nhu cầu của khách hàng.
1-2 of 2
Lịch sử
    3Thắc mắc